Openingsuren : 8u00 - 17u00

Privacy Policy

Laatst bijgewerkt op 10-okt-2023
Ingangsdatum 10-okt-2023

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Riostop bv, Zandstraat 92, Antwerpen Wijnegem, België, e-mail: info@riostop.be, telefoon: 03 500 15 03 over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens die we verzamelen wanneer u onze website ( https://riostop.be ) gebruikt. (de “Service”). Door de Service te openen of te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, verzoeken wij u de Dienst niet te bezoeken of te gebruiken.

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigen en zullen het herziene Privacybeleid op de Dienst plaatsen. Het herziene beleid zal 180 dagen na het plaatsen van het herziene beleid op de Dienst van kracht zijn en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd zal gelden als uw aanvaarding van het herziene Privacybeleid. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bekijken.

INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN:

Wij zullen de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken:

  • Naam
  • E-mail
  • Mobiel

HOE WE UW INFORMATIE GEBRUIKEN:

We zullen de informatie die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Getuigenissen
  • Verzameling van feedback van klanten
  • Ondersteuning
  • Administratieve info
  • Geschillen oplossen
 

Als we uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw gegevens alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het doel of de doelen waarvoor toestemming is verleend, tenzij we wettelijk verplicht zijn om anders te doen.

BEWAREN VAN UW INFORMATIE:

We zullen uw persoonlijke gegevens bij ons bewaren gedurende 90 dagen tot 2 jaar nadat de gebruiker zijn account heeft beëindigd of zolang als we ze nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor ze werden verzameld zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Het is mogelijk dat we bepaalde informatie langer moeten bewaren, zoals voor het bijhouden van gegevens/rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen, zoals het afdwingen van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz. Resterende anonieme informatie en geaggregeerde informatie, die u niet (direct of indirect) kunnen identificeren, kunnen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

UW RECHTEN:

Afhankelijk van de wet die van toepassing is, kunt u het recht hebben om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren of te wissen of een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken, ons te vragen uw persoonsgegevens te delen (over te dragen) aan een andere entiteit, de toestemming die u ons hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke instantie en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op info@riostop.be. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke gegevens te verzamelen of te verwerken of als u de toestemming om deze gegevens te verwerken voor de vereiste doeleinden intrekt, u mogelijk geen toegang hebt tot of gebruik kunt maken van de diensten waarvoor uw gegevens werden opgevraagd.

COOKIES ETC.

Voor meer informatie over hoe wij deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

VEILIGHEID:

De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder ons beheer te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen wij echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen wij de veiligheid van de informatie die u aan ons doorgeeft niet verzekeren of garanderen en doet u dit op eigen risico.

KLACHT / FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING:

Als u vragen of zorgen hebt over de verwerking van uw gegevens die bij ons beschikbaar zijn, kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris op het volgende adres: Riostop bv, info@riostop.be, e-mail: info@riostop.be. We zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.